•  
Share this page:

08 February 2013

Article from Fyns Amtsavis (historical article in Danish)

Svendborg/Ærø – Lige nu ligger den affældig og sym­bolsk ved den yderste plads på Frederiksøen i Svend­borg, – og snart hviler den måske på bunden af Det sydfynske Øhav. Men inden m/f ”Ærøsund” forsvinder af syne for andre end dykkere, er det værd at pege på, at den kendte, sydfynske færgeprofil skabte stil for en hel genera­tion af bil- og passagerfærger. Det fremgår af jubilæumsbo­gen fra Danmarks verdens­kendte firma udi skibsdesign, – KNUD E. HANSEN.

Vi skal tilbage til slutningen af 1950’erne. Antallet af pri­vatbiler var eksploderende. På alle ruter i Det sydfynske Øhav blev der spekuleret i nye, større færger. Passage­rernes voksende behov for at få bilen med til søs, skulle imødekommes. Sådan tænk­te man også hos Dampskibs­selskabet Ærø.

Stramt og kreativt

På den baggrund begyndte rederiets nye direktør, Jørgen Svarer, at skitsere kravene til en afløser for den gamle m/f Ærøskøbing. Udviklingen af den nye færge til Svendborg-ruten foregik i tæt dialog med inge­niør Erik Møller fra KNUD E. HANSENs skibstegnestue. Budgettet var stramt, så ikke alle ingeniørens forslag til den nye færge kunne realise­res. En af de kreative ideer, der blev virkeliggjort, skulle dog vise sig at skabe stil for danske, nordiske og europæi­ske færger i en årrække: En stor, falsk skorstensprofil an­bragt midtskibs plus to tilba­gelænede udstødningsrør på dækket tæt ved skibssiderne både til styrbord og bagbord. Lidt som at se en suppehøne.

Billedtekster 

M/f ”Ærøsund” blev søsat grå- og hvidmalet i Husum og allerede året efter malet sort. Billedet her er fra før færgen fik overbygget fordækket i Søby i 1970. Et stærkt pointe­ret ønske fra det daværende D/S Ærø om at få en nybyg­ning med maksimal vogn- og jernbanedæksplads på en færge, der skal kunne anløbe Ærøskøbings givne havneforhold, førte til en nytænkt og utraditonel formgivning, der skabte stil.

Bemærk stilen. M/f ”Ærøsunds”snyde-skorsten og maskineriets tilbagelæne­de udstødning i både styr- og bagbords side tegnede profilen af en hel generation af færger. Øverst er det m/f ”Jens Kofoed” til Bornholmsfærgen (1963), i midten m/f ”Gedser” til Travemünde-ruten (1963) og nederst m/f ”Grenaa” (1964) til Kattegat-trafikken. ”Gedser” er i øvrigt den senere m/f ”Gelting” fra Faaborg, og m/f ”Grenaa” er den senere m/f ”Olau West”, der havde et vikariat på Faaborg- Gelting i efteråret 1976.

Da trekantsejladsen Rudkøbing-Strynø-Marstal ophørte i 1965, blev den nye, norskbyggede m/f ”Marstal” af Sydfyenske Dapskibsselskab indsat på den nye, direkte rute. Færgen sejlede stabilt her i næsten 35 år. Kreative designer-fif får ”babyen” til at syne længere, end den reelt er.

 

Download the article

Related News

Ærøsund has become an artificial reef
Read more
X
Sign up for our newsletter