•  
Share this page:

03 July 2008

Krydstogtsevolution på niveau med fremtidsvision

Artikel fra Søfart 27. juni 2008

To måneder efter at Royal Caribbean International tog levering af den tredje og sidste nybygning i ”Ultra Voyager-klassen” – verdens hidtil største krydstogtskibe – løftes sløret nu for, hvad branchen kan vente sig af rederiets kommende ”Genesis-klasse”, der er undervejs fra Aker Yards i Finland.

De foreløbige to skibe, der er kontraheret i den såkaldte ”Genesis-klasse” kommer, ud over at introducere en række nye spektakulære features i underholdningsudbuddet til passagererne, også til at opfylde en række elementer i en dansk fremtidsvision fra midten af 1980’erne.

De vigtige Balkoner

Royal Caribbean International offentliggjorde allerede i februar 2006, at endnu større nybygninger var kontraheret. Og samtidig blev også hovedmå- lene, 360 m længde, en bredde på 47 m, en bt. på 220.000 samt en passagerkapacitet på 5.400 gjort kendt for branchen. Men tilbage stod spørgsmålet om, hvordan en 40 pct. større passagerkapacitet i forhold til ”Ultra Voyager-klassen”, kunne opnås i et skrog, hvor de ydre dimensioner kun er øget mellem 8 og 10 pct. Et væsentligt spørgsmål, da andelen af udvendige kahytter med balkon på et krydstogtsskib i dag er et helt afgørende konkurrenceparameter i det stadig større ”mass-market”, der domineres af superpostpanamax krydstogtsskibene.

Flere apteringsblokke

Efter Royal Caribbean International forleden offentliggjorde detaljerne om den kommende generation af superpost-panamax enheder, stod det klart, at skibene kommer til at introducere semi-selvstændige apteringsblokke. Altså apteringsblokke, der ud over at have en udvendig side mod borde også har en udvendig side indad – i det konkrete tilfælde mod et åbent atrium i skibets længderetning over centerlinjen. Metoden med semi-selvstændige apteringsblokke giver et væ- sentligt større udvendigt overfladeareal at placere udvendige kahytter med tilhørende balkoner på, vel at mærke uden en tilsvarende øgning af skibets ydre mål.

Designet blev imidlertid præsenteret allerede i midtfirserne af danske KNUD E. HANSEN. Det rådgivende ingeniørfirma, med speciale i skibsdesign, lavede designkonceptet ”Phoenix World City” til norske Kloster Group. En af målsætningerne i konceptet var netop at opnå størst muligt udvendigt overfladeareal, således, at et tusindtals udvendige kahytter med balkoner kunne placeres i apteringen, hvorved indtjeningspotentialet for rederen kunne øges væsentligt.

Fakta

Hvorfor så store skibe Fakta

”Mass-market” er det hurtigst voksende segment i krydstogtsbranchen. Og det er tilgangen af stadig større tonnage, som “Oasis of the Seas”, der er grundlaget for væksten. De enorme skibe sikrer de nødvendige stordriftsfordele, som kan bringe kostprisen per solgte krydstogtbillet ned på et niveau, der gør krydstogtsproduktet konkurrencedygtig med kostprisen hos f.eks. charterbranchen.

Skibet som en ”ferie-resort”

”Mass-market” og de store super post-panamax skibe går også hånd i hånd i branchen af andre grunde end stordriftsfordele. Som de seneste generationer af skibe til Royal Caribbean International i særdeleshed er eksponenter for, handler det om at skibet bliver et ”resort” – altså en destination i sig selv. Billetterne udbydes billigt, men til gengæld inkluderer de kun et grundmodul med kahyt, måltider i visse restauranter og adgang til visse aktiviteter. Det handler altså i høj grad om at generere supplerende om bord-omsætning. Destinationerne i land har mindre betydning end de har i andre segmenter af krydstogtsbranchen.

 

Download the article

Related pages

Phoenix – World City The unrealized Knut Kloster’s dream
Read more
New generation of modern cruise liners_design of Phoenix World city
The worlds largest Cruise ship
  • Vessel name: Phoenix - World City
Read more
X
Sign up for our newsletter