•  
Share this page:

20 December 2013

Article from Søfart, written by Erik Brandt-Jensen

Canadian Ropax ferry order has been agreed: KNUD E. HANSEN design to be built by Damen Group.

“There are many synergies to be found in DAMEN Group’s acquisition of KNUD E. HANSEN,” said managing director Finn Wollesen Petersen last week in connection with the reporting of the acquisition. This order is one example of these synergies. KNUD E. HANSEN & DAMEN Group have been jointly developing the original KNUD E. HANSEN design, which is to serve the Canadian island of Fogo. DAMEN Group & KNUD E. HANSEN won the tender with a bid that amounts to 51 million CAD.

Icebreaker Ferry

The ferry will replace an aging ferry (Earl Winsor), which in recent years has suffered many cancelled voyages caused by technical problems, as reported in the Canadian media. The state government of Newfoundland and Labrador has placed the order which is scheduled to be delivered in September 2015.

The ferry, which is a typical stylish KNUD E. HANSEN design, will have icebreaking capabilities in order to suit the operating environment. The original design package comprised concept design, tender design and basic design and was carried out in collaboration with the client’s Canadian design partner Fleetway Inc.

Energy optimization

One of the major challenges will be to ensure optimum use of energy, ensuring passenger comfort is maintained while operating as efficiently as possible. Among other things, each designed control area is to be checked out from a so-called “time schedule”; the performance of the system must be able to adapt to the demand, therefore CO2 sensors are used to detect the passenger flow in a given area, allowing the system to respond to actual demand.

The two Danish companies estimate that about 25% of the required energy savings can be achieved through upgrades of equipment onboard by changing the operating parameters and installation of new operating software. Everything with such good effect, that they expect a payback period of only six months for Carnival Cruises.

Novenco Marine & Offshore and KNUD E. HANSEN in Denmark will carry out the work onboard the four vessels in collaboration with KNUD E. HANSEN ‘s local office in Fort Lauderdale.

Ny færge i DAMEN-KNUD E. HANSEN samarbejde

Stor canadisk færgeordre blev landet af de to i fællesskab. KNUD E. HANSEN skal designe og DAMEN Group bygge.

”Der er mange synergier at finde i Damen Groups overtagelse af KNUD E. HANSEN” sagde CEO i sidstnævnte, Finn Wollesen Petersen, i sidste uge i forbindelse med offentliggørelsen af salget – der reelt allerede har noget tid på bagen. Og det kan man bl.a. se af at KNUD E. HANSEN og DAMEN stod sammen om at lave prospekter til en ny færge, der skal betjene overfarten til den Canadiske ø Fogo Island. DAMEN Group/KNUD E. HANSEN vandt licitationen med et bud, der beløber sig til 51 mio. CAD.

Isbryderfærge

Færgen skal afløse en aldrende og teknisk plaget færge (Earl Winsor), der de senere år har været plaget af alt for mange aflysninger, som det står at læse i Canadiske medier. Konkret er det delstatsregeringen for Newfoundland og Labrador, der står bag ordren. Den nye ro/pax-enhed skal efter planen leveres til september 2015.

Der bliver tale om en isbrydende færge i typisk stilistisk flot KNUD E. HANSEN design. Designopgaven omhandler både såkaldt concept design, tender design og basic design. Opgaven er udført i samarbejde med bygherrens canadiske konstruktions-samarbejdspartner Fleetway Inc.

Diesel-elektrisk

Færgen bliver på 80,90 meter i længden og 17 meter i bredden. Kapaciteten bliver på 200 pax og henholdsvis 190 og 350 lanemeter for lastbiler/personvogne. Den skal fremdrives af et diesel-elektrisk (ECA-godkendt) maskineri bestående af tre styk Caterpillar 3512C-C motorer med tilkoblede generatorer. Servicefarten bliver 14 knob og 4 knob i isbrydningsmode.

Ifølge canadiske medier ser delstateregeringen i øvrigt p.t. på, om man skal bestille endnu en 80 meter færge til en anden rute, der går til øen Bell Island, men om denne ordre vil ende i en da capo opgave for DAMEN Group/ KNUD E. HANSEN, er helt åbent.

Stor krydstogtordre

Til gengæld er det ikke åbnet, at KNUD E. HANSEN uden for regi af DAMEN Group har landet en anden stor prestigefyldt ordre.

Det sker i samarbejde med HVAC (ventilation m.v.) eksperterne fra danske Novenco Marine & Offshore. Tilsammen skal de projektere og udføre en storstilet opgave med udskiftning og opgradering af HVAC-systemerne på fire af Carnival Cruise Lines medium klasse-enheder – Carnival Victory, Carnival Triumph, Carnival Conquest og Carnival Spirit.

Opgaven er ikke så ligetil, idet der er rigtigt mange hensyn at tage til ventilations- og klimasystemet på krydstogtskibe. Ikke kun i relation til kahytter, men også til de mange typer opholdsrum ombord – og til de mere eller mindre konstant ændrede klimaforhold, skibene sejler under.

Energioptimering

En af de helt store udfordringer i sammenhængen bliver at sikre en optimal energiudnyttelse, så forholdene ”optræder” bedst muligt, men også drives så effektivt som muligt. Bl.a. vil hvert designet kontrolområde blive kontrolleret ud fra en såkaldt ”timeschedule”, men performance af anlægget skal kunne ændre sig efter behov, og derfor anvendes bl.a. CO2-sensorer, der kan detektere personflowet i et område, så det optimeres bedst muligt efter behov.

De to danske firmaer regner med, at henved 25% af de ønskede energibesparelse kan opnås ved opgraderinger af udstyre ombord, ved at ændre driftsparametrene og installere ny driftssoftware. Og det hele med så god effekt, at de regner med en tilbagebetalingsperiode på kun seks måneder for Carnival Cruises.

Novenco Marine & Offshore og KNUD E. HANSEN i Danmark vil udføre opgaverne ombord på de fire skibe i samarbejde med KNUD E. HANSEN lokale kontor i Fort Lauderdale.

Download the article

Related pages

Ice class ferry for Fogo
  • Vessel type: Arctic vessel
  • Vessel name: Veteran and Legionnaire RoPax Ferries
  • Project number: 10002 / 11002
Read more
KNUD E. HANSEN leading the pack in customised design solutions for the Canadian Market
Read more
State-of-the-art HVAC for Carnival Cruise Line
Read more
X
Sign up for our newsletter