•  
Share this page:

11 April 2014

Naval Architect and Design company KNUD E. HANSEN in Elsinore, Denmark, has received the prestigious 2013 Shippax Award.

Ship Designer and Naval Architect Christian Damsgaard, employed by KNUD E. HANSEN, has designed the award-winning ro- ro vessel.

At the 12th annual ferry shipping conference in Sweden was presented with the prize at KNUD E. HANSEN it is called, the efficient and innovative design of the Saudi – owned Ro-Ro vessel Bahri Abha.

Naval Architect Christian Damsgaard is currently stationed in the United States is behind the award-winning design – It has been a truly customized task from start to finish, where the owner’s requirements have been respected throughout, says CEO of KNUD E. HANSEN, Finn Wollesen Petersen.

Less fuel consumption

– We are very pleased to have won this award and I am very proud of the entire team, says the director. The Naval Architect of the award-winning design, Christian Damsgaard , denotes the ship as flexible.

– Although the ship has no container capacity, it is simultaneously specialized to handle all kinds of cargo. Also loading facilities are important. It can take anywhere from heavy equipment to oil research equipment and construction machinery.

Shippax Prize was founded in 1999 to foster innovative design solutions. When the jury has a very thorough knowledge of all the constructions that can be considered for the price, this award is regarded as one of the most prestigious in the ferry, ro-ro and cruise industry.

The vessel, designed and drawn in Elsinore, has a large capacity and is optimized for rapid turnaround in the harbor.

The design is unique because the ship is smaller than others in Bahria fleet, as it has lower fuel consumption.

According to KNUD E. HANSEN’s estimated calculations, these new lightweight ships use up to 45 percent less fuel and is therefore cheaper to operate, and it is more climate-friendly.

Prestigefyldt pris til KNUD E. HANSEN

Skibsarkitekt og design virksomheden KNUD E. HANSEN, Lundegården i Helsingør, har modtaget den prestigefyldte pris, 2013 Shippax Award.

Artikel fra Helsingør Dagblad

Skibsdesigner og -arkitekt Christian Damsgaard, ansat i KNUD E. HANSEN i Helsingør, har tegnet det prisvindende ro-ro-skib.

Ved den 12. årlige færgeshipping konference i Sverige blev prisen overrakt til KNUD E. HANSEN for, som det hedder, det effektive og innovative design af det Saudi-ejede ro-ro-fartøj Bahri Abha.

Det er skibsarkitekt Christian Damsgaard, ansat i KNUD E. HANSEN og for tiden udstationeret i USA, der står bag det prisvindende design. – Det har været en helt igennem skræddersyet opgave, fra start til mål, hvor ejerens krav er blevet tilgodeset hele vejen igennem, fortæller administrerende direktør i KNUD E. HANSEN, Finn Wollesen Petersen.

Mindre brændstofforbrug

– Vi er meget glade over at have vundet denne pris og jeg er meget stolt af hele KNUD E. HANSEN-teamet, siger direktøren. Arkitekten bag det prisvindende design, Christian Damsgaard, betegner skibet som meget fleksibelt.

– Selv om skibet har nogen containerkapacitet, er det samtidigt specialiseret til at kunne håndtere alle former for last. Også læssefaciliteterne er vigtige. Det kan tage alt fra tungt gods til olieforskningsudstyr og konstruktionsmaskineri.

Shippax-prisen blev stiftet i 1999 for at stimulere innovative design-løsninger. Da juryen har et meget grundigt kendskab til samtlige skibsbygninger, der kan komme i betragtning til prisen, anses netop denne pris for en af de mest prestigefyldte inden for færge-, ro-ro- og cruiseindustrien.

Skibet, som er designet og tegnet i Helsingør, har en stor kapacitet og er optimeret til hurtig vending i havnen.

Skibsdesignet er unikt, fordi skibet er mindre end andre i Bahria-flåden, ligesom det har et lavere brændstofforbrug.

Ifølge KNUD E. HANSEN anslåede beregninger vil disse nye letvægtsskibe bruge op mod 45 procent mindre brændstof og er derfor billigere i drift, ligesom det er mere klimavenligt.

Ro-ro-skibet, bestilt af Kongeriget SaudiArabien, som skibsdesignsvirksomheden KNUD E. HANSEN med hovedkvarter i Helsingør, har fået en prestigefyldt designpris for.

 

Download the article

Related Pages

Ro-Ro Vessel with container capacity
  • Vessel type: Container vessel
  • Vessel name: Bahri Abha and Sisters
  • Project number: 10039
Read more
Prestigious ShipPax Award won by KNUD E. HANSEN
Read more
X
Sign up for our newsletter